موسسه جهاد استقلال در تاریخ ۱۳۶۵/۵/۱۹ تحت شماره ۳۱۵۱ به عنوان موسسه غیر انتفاعی جهاد استقلال بنیاد امور جانبازان و مستضعفان به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۶۵/۵/۲۰ ضمن انعقاد عقد لازم صلح غیر معوض از طرف بنیاد به وزارت جهاد سازندگی پس از جاری شدن عقد صلح هبه شده است.

آخرین خبر

واردات ۳۰ میلیون تخم نطفه دار گوشتی

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال شرکت جهان صارات سینا جهت تامین زنجیره مرغ کشور با قرارداد ۳۰ میلیون تخم مرغ نطفه دار گوشتی از کشور ترکیه اقدام به واردات نموده و تا دو هفته دیگر وارد کشور خواهد شد .
ادامه مطلب ...

اخبار